20. Yüzyıl Başlarında Almanya'nın Durumu

20. Yüzyılın Başlarında Almanya’nın Durumu

20. Yüzyıl Başlarında Almanya’nın Genel Durumu ve Politikaları Almanya siyasi birliğini ancak 1871 yılında tamamlayabilmiştir. Bu siyasi birliğin sağlanmasında özellikle Otto von Bismarck çok büyük rol oynamıştır….

20. Yüzyıl Başlarında İngiltere'nin Durumu

20. Yüzyıl Başlarında İngiltere’nin Durumu

20. Yüzyıl Başlarında İngiltere’nin Genel Durumu ve Politikaları İngiltere 20. yüzyıla girerken Kanada, Mısır, Yeni Zelanda, Güney Afrika, Hindistan gibi coğrafyalarda çok geniş sömürge topraklarına ve 30…

düşünce akımları

Avrupa’da Düşünce Akımları

Bu yazımızda özellikle modern dönem Avrupa’da görülen Düşünce Akımları üzerinde duracağız Liberalizm Liberalizm 1750’li yıllarda İngiltere’de ortaya çıkmış bir düşünce akımı. Bu düşünce akımının hem siyasi boyutu…

yeni emperyalizm

Yeni Emperyalizm ve Berlin Konferansı

Yeni Emperyalizm Yeni Emperyalizm, 1870 yılından 1914’e kadar süren sömürgecilik faaliyetlerine verilen isimdir. Emperyalizm’in kökü Empire’den gelmektedir ve hükmetmek, sömürü, yayılmacılık gibi anlamlar içermektedir. 1870 Yılında başlayan…

Sanayi devrimi

Sanayi Devrimi

Sanayi Devrimi Nedir? Sanayi Devrimi veya Endüstri Devrimi, buhar makinesi gibi yeni buluşlar ile birlikte bu keşfedilen icatların ve makinelerin üretimde etkin olarak kullanılmaya başlanması hadisesidir. Sanayi…

1848 İhtilali

1848 İhtilali

1848 İhtilali Nedir, Sebepleri ve Sonuçları 1848 İhtilali esasen 4 bölgede cereyan etmiştir. Bu bölgeler; Avusturya, Fransa, Alman coğrafyası ve İtalyan coğrafyasıdır. Avrupalı ülkeler 1820 isyanlarını bekliyorlardı,…

1830 ihtilali

1830 İhtilali

1830 İhtilali Nedir, Sebepleri ve Sonuçları 1830 İhtilali genel anlamda tüm Avrupa’yı etkileyen bir gelişmedir. Bu ihtilal ilk olarak Fransa’da başlamıştır. Sebebi ise Fransa’da 1824 yılında 18….

Viyana Kongresi

Viyana Kongresi

Viyana Kongresi, Toplanma Amacı ve Sonuçları Viyana Kongresi, Napolyon Savaşları sonucunda Fransız ordusunun koalisyon güçleri tarafından mağlup edilmesi ile Avrupa’da bozulan düzeni yeniden sağlamak amacıyla 1815 yılında…

Fransız İhtilali

Fransız İhtilali

Fransız İhtilali Öncesi Yaşanan Gelişmeler Fransız İhtilali ‘ni çok iyi bir şekilde anlamak için bu ihtilali hazırlayan sebepleri çok iyi anlamamız gerekmektedir. Dünyayı derinden etkileyen bu ihtilalin…

potemkin zırhlısı

Potemkin Zırhlısı

Potemkin Zırhlısı Nedir? Potemkin Zırhlısı 1905 Devriminin sembollerinden biri haline gelen bir savaş gemisidir. Bu gemi, Sivastopol merkezli Karedeniz’deki Rus Donanmasının önemli bir zırhlı gemisidir. İsmini, Çariçe…